0887-393165

Новини

Настоящата страница ще се актуализира с новини, касаещи алтернативния туризъм в България и по-специално планинския пешеходен туризъм. Ще ви информираме освен това за нови наши пътувания и проекти. Приятно четене!


ТД "Амбарица-1912" Троян по пътеките в Трънско


Май 2021

В средата на май 2021 г. членове на ТД "Амбарица-1912" Троян гостуваха на Трънския край. Двудневната програма предложи три върха - Драговски камък, Стакьов камък и Любаш. Планинарите от Троян посетиха освен това ждрелото на р. Ерма, Врабчански водопад и за финал старинната църква Св. Петка в гр. Брезник. Троянци имаха късмет с времето, видяха много цветя и чудни гледки. Планински водач на групата бе Георги Палахутев, член на Трънско туристическо дружество и основател на Пътеки.


Пилотно пътуване


Април 2021

В края на април 2021 г. се проведе пилотното Пътеки пътуване. Единадесет души качиха със своя водач Георги Палахутев вр. Любаш. Въпреки прогнозата за мрачно време с малка вероятност за дъжд, денят поднесе на групата разкъсана облачност и приятни следобедни температури. Културната част от програмата включи посещения на старинната църка Св. Петка в гр. Брезник, т.нар. Латинско гробище край с. Гърло и уникалния храм-кладенец "Пусто Гърло". С благодарност в сърцата очакваме следващите ни пътувания. Заповядайте! Споделете пътеките с нас!


Държавна субсидия за туроператори и туристически агенции


Март 2021

В началото на 2021 г. Палахутев Травел ЕООД подаде документи по мярка, която се администрира от Министерството на туризма. Мярката представлява държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства съгласно раздел  т. 3.1 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19. Безвъзмездните средства се предоставят еднократно за компенсиране на загуби на туроператорите и туристическите агенции за периода от 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г. Размерът на държавната помощ по тази мярка е 4 % от оборота на туристическите компании без ДДС през 2019 г. В началото на март 2021 г. кандидатурата на Палахутев Травел ЕООД по въпросната мярка беше одобрена и държавната помощ изплатена.


Проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“


Октомври 2020

Във втората половина на 2020 г. Палахутев Травел ЕООД сключи договор за безвъзмездна помощ за проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“. Договорът е във връзка с процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Тя е финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020 и съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Главната цел е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Общата стойност на проекта е 4200.00 лв, от които 3570.00 лв. европейско и 630.00 лв. национално съфинансиране.


Изтеглете информационния документ във връзка с проекта във формат pdf; кликни тук

Партньори