0887-393165

Планински пътувания

Октомври 2021

Руй 
        Изкачване на вр. Руй (1706 м)
        Царева църква
        Вековен цер, с. Рани луг1-дневно пътуване
Дата: 01.10.2021
Цена: 80 лв.

ВИЖ ПРОГРАМАТА

Любаш 
        Изкачване на вр. Любаш (1399 м)
        Латинско гробище край с. Гърло
        Храм-кладенец "Пусто Гърло"1-дневно пътуване
Дата: 02.10.2021
Цена: 75 лв.

ВИЖ ПРОГРАМАТА

Стража 
        Изкачване на вр. Стража (1389 м)
        Музей „Бусинска керамика“
        Скален параклис „Св. Петка“1-дневно пътуване
Дата: 03.10.2021
Цена: 75 лв.

ВИЖ ПРОГРАМАТА

Шильоко 
        Изкачване на вр. Шильоко (1169 м)
        Пенкьовски манастир
        Леворечки манастир1-дневно пътуване
Дата: 09.10.2021
Цена: 80 лв.

ВИЖ ПРОГРАМАТА

Големи връх, Ерулска пл. 
        Изкачване на Големи връх (1481 м)
        Къщата с маските и Ерулски манастир
        Панорами от Каменитица1-дневно пътуване
Дата: 10.10.2021
Цена: 80 лв.

ВИЖ ПРОГРАМАТА

Драговски камък 
        Изкачване на вр. Драговски камък (1118 м)
        Тракийски некропол над с. Врабча
        Ждрелото на р. Ерма край Трън1-дневно пътуване
Дата: 15.10.2021
Цена: 75 лв.

ВИЖ ПРОГРАМАТА

Шильоко 
        Изкачване на вр. Шильоко (1169 м)
        Пенкьовски манастир
        Леворечки манастир1-дневно пътуване
Дата: 16.10.2021
Цена: 80 лв.

ВИЖ ПРОГРАМАТА

Големи връх, Ерулска пл. 
        Изкачване на Големи връх (1481 м)
        Къщата с маските и Ерулски манастир
        Панорами от Каменитица1-дневно пътуване
Дата: 17.10.2021
Цена: 80 лв.

ВИЖ ПРОГРАМАТА

Руй 
        Изкачване на вр. Руй (1706 м)
        Царева църква
        Вековен цер, с. Рани луг1-дневно пътуване
Дата: 22.10.2021
Цена: 80 лв.

ВИЖ ПРОГРАМАТА

Любаш 
        Изкачване на вр. Любаш (1399 м)
        Латинско гробище край с. Гърло
        Храм-кладенец „Пусто Гърло“1-дневно пътуване
Дата: 23.10.2021
Цена: 75 лв.

ВИЖ ПРОГРАМАТА

Стража 
        Изкачване на вр. Стража (1389 м)
        Музей „Бусинска керамика“
        Скален параклис „Св. Петка“1-дневно пътуване
Дата: 24.10.2021
Цена: 75 лв.

ВИЖ ПРОГРАМАТА

Драговски камък 
        Изкачване на вр. Драговски камък (1118 м)
        Тракийски некропол над с. Врабча
        Ждрелото на р. Ерма край Трън1-дневно пътуване
Дата: 29.10.2021
Цена: 75 лв.

ВИЖ ПРОГРАМАТА

Партньори