0887-393165

Политика за поверителност

Политика за поверителност на Палахутев Травел ЕООД

На първо място бихме искали да ви уведомим, че личните данни, които ни предоставяте, се обработват от Палахутев Травел ЕООД. Ще попитате веднага: „Защо не се обработват от Пътеки“? Пътеки не е фирма. Пътеки е продукт на туроператор Палахутев Травел ЕООД. Научете повече за Палахутев Травел ЕООД. Палахутев Травел ЕООД от своя страна има законното право да изработва, продава и реализира свои организирани туристически пътувания с обща цена. Палахутев Травел ЕООД продава част от пътуванията си под името Пътеки. Казано накратко, резервирайки пътуване с Пътеки, вие предоставяте лични данни на Палахутев Травел ЕООД.

На второ място бихме искали да ви уверим, че обработваме само ваши „обикновени“ лични данни (имена, адрес, телефон, мейл) и единен граждански номер (ЕГН).

На трето място бихме искали да споделим с вас, че сме една от много малкото туристически компания в страната, чиито уеб сайтове не използват т. нар. бисквитки („кукис“).

Имаме ли право да събираме лични данни?

Да, имаме.

Защитата на вашите лични данни е основен приоритет в дейността на Палахутев Травел ЕООД. Ние се съобразяваме с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, който регламентира защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни.

В съответствията с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета Палахутев Травел ЕООД се явява администратор на лични данни.

Обработването на лични данни от администратори на лични данни, както в публичната, така и в частната сфера е законосъобразно, ако е налице някое от правните основания, изчерпателно изброени в чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, като например (изброени само тези, които имат връзка с участието ви в организирани туристически пътувания с обща цена):

 • Субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели;
 • Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;
 • Обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора.

Вие имате право да записвате от ваше име и за ваша сметка участници в наши пътувания, които поради някаква причина не могат лично да се запишат. В такъв случай ние приемаме, че сме получили тяхното съгласие за обработване на личните им данни. Защото в противен случай няма да имаме възможност да изпълним законоустановеното ни задължение по чл. 79а. ал. 1 от Закона за туризма.

Защо събираме, съхраняваме и обработваме ваши лични данни?

 • За да спазим задължението си, произтичащо от чл. 79а. ал. 1 от Закона за туризма. Съгласно него ние сме задължени да сключим с вас договор за туристически пакет. В изпълнение на своите дейности и във връзка с правомощията си, Палахутев Травел ЕООД обработва лични данни на физически лица за изпълнение на договорите, които сключва по реда на Закона за туризма, Търговския закон и т.н.
 • За да комуникираме с вас. Например, за потвърждение на туристическа програма. В този ред на мисли: важно е винаги да разполагаме с ваши актуален телефонен номер (за предпочитане номер на ваш мобилен телефон) и мейл.
 • За резервационни цели. Например, за резервиране на хотелско настаняване като част от туристическа програма.
 • За счетоводни нужди. Например, за издаване на фактури.

Кога и какви лични данни ни предоставяте?

Обичайният сценарий е: научили сте колко готини са пътуванията ни и решавате да прегледате уеб сайтът ни. Харесвате едно от пътуванията ни и искате да направите резервация. В този момент попълвате резервационна форма или ни изпращате мейл с минимален брой ваши данни: име и фамилия, мобилен телефон и мейл. Ако има свободни места ви правим предварителна резервация, след което плащате пътуването. След като регистрираме плащането, резервацията ви е окончателно потвърдена. Следва сключване на договор за туристически пакет между вас и нас. За коректното негово изписване ни предоставяте вашето ЕГН и вашия постоянен адрес.

Ние по никакъв повод не събираме и съответно не обработваме ваши специфични лични данни като етнически произход, политически възгледи, сексуална ориентация и други подобни.

На кого предоставяме или разкриваме ваши лични данни?

На физически или юридически лица, което обработват личните ви данни от наше име и по наше нареждане. Например, счетоводната фирма, която ни обслужва. Или подизпълнители по договори, като например транспортни фирми и хотелиери (между другото, на тях предоставяме само вашето име и фамилия).

Важно е да знаете, че ние не предаваме (трансферираме) личните ви данни в трети страни извън ЕС.

Колко време съхраняваме личните ви данни?

Според чл. 79а. ал. 2 от Закона за Туризма „Туроператорът е длъжен да съхранява на траен носител сключените от него или чрез туристически агент договори за туристически пакети за срок от две години, считано от приключването на тяхното изпълнение“.

Съобразявайки се с чл. 79а. ал. 2 от Закона за Туризма ние сме задължени да съхраняваме личните ви данни, които са вписани в договора за туристически пакет, най-малко две години.

В интерес на истината, ние нямаме основание да заличаваме предоставените ни от вас лични данни. Казано накратко, комуникацията ни с вас е невъзможна ако нямам ваши контакти (телефон, мейл).

Длъжни сме обаче да ви информираме, че имате право да поискате от нас да изтрием личните ви данни. Ако поискате изтриване на личните ви данни, ние ще изпълним вашето желание и повече няма да ги обработваме. Единственото място, където личните ви данни ще останат не изтрити за срок от две години от приключване на договорните ни отношения, е в сключения между нас договор за туристически пакет.

Какви мерки за сигурност прилагаме за защита на личните ви данни?

На първо място бихме искали да ви уверим, че обработваме вашите лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета. Конкретно това означава, че ги обработваме законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин. Освен това сме предприели подходящи технически и организационни мерки за сигурност на данните. Вижте по-долу как постигаме всичко това.

Важно да знаете, че умишлено сме редуцирали до минимум данните, които молим да ни предоставите. Това е така, защото ги обработваме само за целите на реализиране на туристическите ни пътувания. Ние сме от малкото туристически компании, които провеждат политика за свеждане на данните до минимум.

Данните ви се съхраняват на нашите съвременни компютри, които се поддържат от квалифицирани компютърни специалисти. Компютрите ни са снабдени със световно признати антивирусни защити; използваме приоритетно програма Panda Antivirus Pro.

Освен това сме клиент на националния лидер по брой хоствани домейни – СуперХостинг.БГ. Уеб сайтът ни притежава SSL сертификат като така е напълно защитен и връзката към него криптирана. Какво означава SSL? Secure Socket Layer (SSL) е протокол, който осигурява криптиране на връзката между сървър (уеб сайт) и браузър (потребител). Предаваната през такава връзка информация е защитена от неоторизиран достъп и прихващане. Инвестирали сме в този висококачествен и утвърден продукт, за да се чувствате спокойни, когато попълвате нашата онлайн резервационна форма.

Не на последно място: ние сме малък семеен бизнес и такъв ще останем. Вашите лични данни не са и няма да бъдат достъпни за неограничен брой физически и юридически лица. При най-малко съмнение относно защитата на личните ви данни се свържете с нас.

Бисквитки

Вероятно сте чували термина „бисквитки“? А за „кукис“ чували ли сте? Те на практика са синоними. Какво точно означават двете понятия? Най-простото обяснение, което дават специалистите от СуперХостинг.БГ е, че т. нар. бисквитката е начин, използван от уеб сайтовете, за съхранение на информация локално в уеб браузъра на посетителя (тоест, във вашия браузър). Темата е много актуална и огромна по обем; повече информация за „бисквитките“ ще намерите в интернет.

Палахутев Травел ЕООД е собственик на два уеб сайта: www.pateki.bg и www.palahutev.com. Нашите уеб сайтове не поддържат бисквитки. Това ни отличава от почти всички останали български сайтове, свързани с туризъм.

Вашите права

На първо място може да упражните правата си по чл. 15–22 на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) пред Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) за личните данни, които Палахутев Травел ЕООД обработва за вас. Редът за подаване на жалби и сигнали ще откриете на официалния сайт на КЗЛД: https://cpdp.bg

Според Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) имате право на:

 • Информираност (във връзка с обработването на личните ви данни от администратора);
 • Информираност (във връзка с обработването на личните ви данни от администратора);
 • Достъп до собствените ви лични данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“), което обаче не е абсолютно;
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 • Възражение спрямо обработването на личните ви данни;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата ви като субект на лични данни са били нарушени.

Вашите въпроси

Ще се радваме да отговорим на конкретни ваши въпроси, касаещи обработката на личните ви данни. Приемаме само писмено отправени въпроси и отговаряме само писмено на тях. Управителят на Палахутев Травел ЕООД лично ще комуникира с вас.

Нашите контакти

Палахутев Травел ЕООД
Адрес: ул. „Карпати“ 8 ; гр. София 1618
Управител: Георги Палахутев
Мейл на управителя: georgi@palahutev.com
Телефон на управителя: 0887-393165


Изтегли Политиката за поверителност във формат pdf

Партньори